Διεύθυνση: Ανθίμου Γαζή, Βύρωνας 162 31

Ώρες λειτουργίας: 7:30 – 21:30
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0766 6626