Διεύθυνση: Νικ. Πλαστήρα 51, Αιγάλεω 122 42

Ώρες λειτουργίας: 16:00 – 20:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0590 2440