Διεύθυνση: Ο.Ν.Α. Γουδίου, Αθήνα 115 27

Ώρες λειτουργίας: 8:00 – 21:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0779 4407