Διεύθυνση: Κύπρου 67-73, Γλυφάδα 166 74

Ώρες λειτουργίας: 8:00 – 23:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0894 3807