Διεύθυνση: 171 24, Τραπεζούντος 13, Νέα Σμύρνη 171 24
Ώρες λειτουργίας: 8:00 – 22:00
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0933 3667