Διεύθυνση: Αγίας Παρασκευής 8, Λυκόβρυση 141 23

Ώρες λειτουργίας: 8:00 – 16:00, 19:00 – 21:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0284 6456