Διεύθυνση: Πασσώβ 10, Αθήνα 112 55

Τηλεφωνο επικοινωνίας: : 21 0228 2714

Ώρες λειτουργίας: 6:00 – 18:45