Διεύθυνση: Αγίας Παρασκευής, Παλλήνη 153 51

Τηλέφωνο επικοινωνίας:  2106030475