Διεύθυνση: Πειραιάς 185 33

Ώρες Λειτουργίας: 7:00-22:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0413 7708