Ώρες λειτουργίας: 8:00 – 22:00
Διεύθυνση: Λεωφόρος Πεντέλης 146, 152 34 Χαλάνδρι
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 681 9350