Στη Γενική Συνέλευση η 2η μεταγραφική περίοδος στο πόλο!

by Aquafeed 24

Στις 19 Μαρτίου και διαδικτυακά, θα πραγματοποιηθεί (10.00) η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΚΟΕ, με κυριότερα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

*Διοικητικός & Οικονομικός Απολογισμός και έγκριση τους, για την περίοδο 1/1/2021 έως 31/12/2021

*Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΚΟΕ και έγκριση της, για το ίδιο διάστημα

*Έγκριση Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας ΚΟΕ

*Έγκριση Κανονισμών Οργάνωσης και Διεξαγωγής αγώνων Κολύμβησης, Μεγάλων Αποστάσεων, Καλλιτεχνικής κολύμβησης, Τεχνικής κολύμβησης

*Έγκριση Κανονισμών Κριτών Κολύμβησης, Μεγάλων Αποστάσεων, Καλλιτεχνικής κολύμβησης, Τεχνικής κολύμβησης

*Τροποποίηση άρθρου 6 παρ. 3 Κανονισμού Διαιτησίας Υδατοσφαίρισης

*Επικύρωση απόφασης Δ.Σ για τη 2η μεταγραφική περίοδο στην Υδατοσφαίριση

*Έγκριση Κανονισμού Μεταγραφών

*Έγκριση Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας και Πειθαρχικού Κανονισμού

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετέχουν όλα τα σωματεία – μέλη της ΚΟΕ, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Καταστατικού της.

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ταμειακώς εντάξει σωματεία – μέλη

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η νέα Γ.Σ συγκαλείται στις 11.00 της ίδιας ημέρας (19/3/22).

You may also like

Retina Logo Mobile Aquafeed24

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

© AQF24 MEDIA