Σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση προσκαλεί τα μέλη του ο Σύνδεσμος Ελλήνων Αθλητών Υδατοσφαίρισης η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12/11 στις 12:30 σε χώρο εκδηλώσεων της εταιρείας Office Plus στον 3ο όροφο του κτηρίου επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης 28 (παράδρομος Λεωφ. Βουλιαγμένης ρεύμα προς Αθήνα – πάνω από την Interamerican), προκειμένου να αποφασίσουν για τα παραπάνω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης

  1. Έκθεση πεπραγμένων (Απολογισμός) του ΔΣ Έτους 2022
  2. Έκθεση του Ταμία περί των εσόδων και εξόδων για το λήξαν διαχειριστικό Έτος 2022-23 και Προϋπολογισμός Έτους 2023-24
  3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
  4. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την προηγούμενη χρήση
  5. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου
  6. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας Ελεγκτικής Επιτροπής
  7. Διάφορα

Όποιο μέλος επιθυμεί να υποβάλλει υποψηφιότητα για την εκλογή του στο νέο ΔΣ, πρέπει να είναι ταμειακώς ενήμερο μέχρι και την ημέρα της διεξαγωγής της ΓΣ και να αποστείλει την υποψηφιότητά του στο e-mail του Συνδέσμου μέχρι την 4η Νοεμβρίου 2021.

Επιθυμία του τωρινού ΔΣ είναι να υπάρχουν υποψηφιότητες από το ευρύτερο φάσμα των αγωνιστικών κατηγοριών, για την πιο ολοκληρωμένη εκπροσώπηση των αθλητών-μελών.

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για την διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, στις 11:15, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς την δημοσίευση νέας, ειδικής για τον σκοπό αυτό πρόσκλησης.