Σε μια σημαντική απόφαση προχώρησε η δημοτική αρχή Τυρνάβου μετά από πρόταση του δημάρχου Τυρνάβου κ. Παναγιώτη Σαρχώση που αφορά στην υποβολή αίτησης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του έργου για τη μετατροπή του Κλειστού Κολυμβητηρίου Τυρνάβου σε Κέντρο Κολύμβησης Άθλησης και Φυσικοθεραπείας.

Αναλυτικότερα οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τροποποίηση του εσωτερικού χώρου, επεμβάσεις στις όψεις, ενεργειακή αναβάθμιση και ανασχεδιασμό του περιβάλλοντα χώρου του υφιστάμενου ακινήτου. Συγκεκριμένα προτείνεται να λειτουργήσουν οι παρακάτω χώροι: δεξαμενές κολύμβησης, αίθουσα Γυμναστηρίου, αίθουσα Φυσικοθεραπείας, αίθουσα Εργοθεραπείας, δύο Ιατρεία, τρία Εξεταστήρια για την κάλυψη των αναγκών φυσικοθεραπείας και εργοθεραπείας, γραφείο διατροφολόγου, βοηθητικοί χώροι και αναψυκτήριο.

Στη διάρκεια της συζήτησης ο δήμαρχος Τυρνάβου κ. Παναγιώτης Σαρχώσης παίρνοντας τον λόγο υπογράμμισε ότι η σημερινή δημοτική αρχή αποπλήρωσε τις τελευταίες οφειλές προς τον εργολάβο ύψους 160.000 ευρώ, που προέκυψε μετά από εξωδικαστική συμφωνία με την ανάδοχο εταιρία, οι αρχικές απαιτήσεις της οποίας ήταν 350.000 ευρώ.

Επίσης στην παρέμβασή του ο δήμαρχος ανέφερε πως η δημοτική αρχή ευελπιστεί ότι η πρόταση θα τύχει αποδοχής και έγκρισης υλοποίησης επ’ ωφελεία του συνόλου των συνδημοτών και έτσι θα αναβαθμιστεί και η περιοχή που σήμερα υπονομεύεται από την παρουσία ενός «κουφαριού».
Συνεχίζοντας τόνισε ότι σήμερα δίνεται μια ευκαιρία μέσω αυτού του χρηματοδοτικού εργαλείου να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το έργο και να το παραδώσουμε στους πολίτες του Δήμου όπου θα απολαμβάνουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Έτσι ο Δήμος Τυρνάβου στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης – πρότασης με τίτλο «Κλειστό Κολυμβητήριο Τυρνάβου: Επικαιροποίηση και Τροποποίηση Μελέτης για τη μετατροπή του σε Κέντρο Κολύμβησης, Άθλησης και Φυσικοθεραπείας», προϋπολογισμού 2.868.019 ευρώ.

Πηγή : http://www.eleftheria.gr Τυρναβος