Στη Χίο, στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα νεοεκλεγέντα μέλη ΔΣ του ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΙΟΥ για την συγκρότηση τους σε σώμα.

Η Συγκρότηση του νέου Δ.Σ:

Πρόεδρος: Σκαπινάκης Δημήτριος

Αντιπρόεδρος Α: Τομάζος Αλεκ

Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος: Καλαργυρός Στυλιανός

Γεν. Γραμματέας : Επιτροπάκης Γεώργιος

Ειδικός Γραμματέας : Φαφαλιός Μιχαήλ

Οικ. Επιτροπή-Ταμίας : Γεωργούλης Νικόλαος – Καρακούρος Γεώργιος

Έφορος Προβολής & Δημοσιών Σχέσεων : Μελέκος Γεώργιος

Έφορος Εγκαταστάσεων : Βλυσίδης Μικές

Γεν. Αρχηγός Αθλητισμού : Σκαπινάκης Δημήτριος

Έφορος Υδατοσφαίρισης Ανδρικής Ομάδας : Σουσούρης Πέτρος

Έφορος Γυναικείας Ομάδας: Μπουλά Κυριακή

Έφορος Ακαδημιών Πόλο : Βεργετής Νικόλαος – Σκαπινάκης Δημήτριος

Έφορος Κολύμβησης : Φωκά Ζηναίδα

Έφορος Ιστιοπλοΐας : Αυγουστίδης Γεώργιος

Έφορος Ανοικτής Θάλασσας : Βλυσίδης Μικές

Έφορος Αθλητικού Υλικού : Φωκά Ζηναίδα

Μέλος: Αναστασίου Αντώνιος

Μέλος : Αλάτσης Νικόλαος

Τεχνικός Σύμβουλος Ιστιοπλοΐας : Ζούμας Γεώργιος

Τεχνικός Σύμβουλος Εγκαταστάσεων: Μελέκος Άγγελος

Αναπληρωματικά Μέλη: Φραγκιαδουλής Γεώργιος , Μυλωνάδης Δημήτριος.

Facebook Comments