Ετήσια τακτική συνέλευση από τον ΣΕΑΥ!

by Aquafeed 24

Ετήσια τακτική γενική συνέλευση θα πραγματοποιήσει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Αθλητών Υδατοσφαίρισης στις 22/10 και ώρα 11:00 στην έδρα του επί της οδού Γούναρη 78.

Διαβάστε ποια θα είναι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μέσω της ανακοίνωσης που εξέδωσε ο ΣΕΑΥ στην επίσημη ιστοσελίδα του, www.seay.gr. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

 

των μελών του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου

 

με την επωνυμία

 

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΡΙΣΗΣ»

και διακριτικό τίτλο «ΣΕΑΥ»,

 

που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Δ. Γούναρη, αρ. 78, έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 2619/1983 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Εκουσία Διαδικασία).

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται τα μέχρι την 09/10/2017 ταμειακά ενήμερα μέλη του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΡΙΣΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΣΕΑΥ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 22/10/2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδρίων στο υπόγειο της έδρας του σωματείου επί της οδού Δ. Γούναρη 78 προκειμένου να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έκθεση πεπραγμένων (Απολογισμός) του Δ.Σ. Έτους 2016- Πρώτου εξαμήνου 2017
  2. Έκθεση του Ταμία περί των εσόδων και εξόδων για το λήξαν διαχειριστικό Έτος 2016 και Προϋπολογισμός Έτους 2017
  3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
  4. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την προηγούμενη χρήση
  5. Σχεδιασμός Β’ Περιόδου Διοικητικού Συμβουλίου
  6. Διάφορα

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για την διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, στις 11:30, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς την δημοσίευση νέας, ειδικής για τον σκοπό αυτό πρόσκλησης. Επισημαίνεται ότι όσα μέλη δεν είναι ταμειακά ενήμερα δύνανται να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους έως την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

Γλυφάδα, 09/10/2017

Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ                                                     ΦΛΕΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

You may also like

Leave a Comment

Retina Logo Mobile Aquafeed24

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

© AQF24 MEDIA