Η επίσημη ανακοίνωση από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Διαιτητών Υδατοσφαίρισης για την διοργάνωση Σχολής Διαιτητών –  Γραμματέων – Κριτών – Χρονομετρών στη Αθήνα!

Αναλυτικά η προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ΣΕΔΥ:

«Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Σ.Ε.Δ.Υ), με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, διοργανώνει Σχολή Διαιτητών –  Γραμματέων – Κριτών – Χρονομετρών στη Αθήνα από 29 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου 2021.

Η σχολή θα διεξαχθεί 3 ημέρες μέσω διαδικτύου  (Δευτέρα 29.11.21 – Τετάρτη 01.12.21 – Παρασκευή 03.12.21) και 1 ημέρα (Κυριακή 05.12.21) με φυσική παρουσία, ακολουθώντας τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. Στην περίπτωση της φυσικής παρουσίας των συμμετεχόντων, απαιτείται να είναι πλήρως εμβολιασμένοι (επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού) ή να έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο (επίδειξη πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν) και να φορούν μάσκα καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στο χώρο. Ο αριθμός των συμμετεχόντων με φυσική παρουσία (μόνο πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο) περιορίζεται με βάση τη χωρητικότητα της αίθουσας του συνεδρίου μέχρι ποσοστού πληρότητας ογδόντα τοις εκατό (80%) και με κατάλληλη ταξιθεσία ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή απόσταση μεταξύ των συμμετεχόντων. Σε περίπτωση που για επιδημιολογικούς λόγους επιβληθεί από την Πολιτεία απαγόρευση συνεδρίων με φυσική παρουσία, η σχολή διαιτησίας δεν θα αναβληθεί/ματαιωθεί, αλλά θα μετατραπεί αυτόματα σε καθ’ ολοκληρία διαδικτυακή.

Οι ώρες και το πρόγραμμα της σχολής θα ανακοινωθούν σύντομα με νεότερη ανακοίνωση.

Στη Σχολή, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι Έλληνες υπήκοοι, ηλικίας 18 ετών (γεννημένοι πριν τις 3/12/2003) και άνω και είναι απόφοιτοι Λυκείου  ή άλλης ισότιμης σχολής  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν την αίτηση (πατήστε ΕΔΩ), συνοδευόμενη απαραίτητα από τα παρακάτω δικαιολογητικά, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 26.11.2021.

           ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (και οι δύο όψεις)
  2. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου προσφάτου έκδοσης (μπορεί να εκδοθεί και από το gov.gr ή να ζητηθεί από τα Δικαστήρια ή από ΚΕΠ, με την επισήμανση ότι είναι για την διαιτησία υδατοσφαίρισης).
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι δεν υφίσταται στο πρόσωπό τους κανένα κώλυμα ή περιορισμός από όσα προβλέπονται στο Ν.2725/1999  (παρ.  1β, 1γ, 2, 3 και 6 του άρθρου 3, – παρ. 12,  13 και 14 του άρθρου  44, – παρ.  1, 2  και 3 του άρθρου 130)  ή  στην  εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία. Η δήλωση αυτή μπορεί να εκδοθεί και από το gov.gr αλλιώς θα πρέπει να επικυρωθεί για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομικό Τμήμα ή Κ.Ε.Π.
  4. Αντίγραφο ή βεβαίωση σπουδών (τουλάχιστον Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής).
  5. Παράβολο συμμετοχής στη Σχολή, 50 €, το οποίο θα κατατεθεί στο λογαριασμό του ΣΕΔΥ στην Εθνική Τράπεζα με αρ. GR5301100720000007248201936. Στο καταθετήριο της τράπεζας θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερομένου.

΄Έντυπο πράξης συναίνεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων προς τον Σ.Ε.Δ.Υ (πατήστε εδώ) θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα

Σημείωση:

Όλα τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν με e-mail στο ΣΕΔΥ ([email protected]) και στη συνέχεια, την ημέρα που θα πραγματοποιηθεί η σχολή με φυσική παρουσία, θα κατατεθούν υποχρεωτικά και τα πρωτότυπα. Τα πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης, μπορούν να επιδεικνύονται και ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στο site του Σ.Ε.Δ.Υ. www.sedy.gr ή στο τηλέφωνο: 210.9851020 (Εσ. 158 κ. Λευτέρης Γιαννέλλης)».

Πηγή – φωτογραφία: sedy.gr

Facebook Comments