Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για το Ντόπινγκ, σε συνεργασία ΚΟΕ – ΕΟΚΑΝ

by ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για αθλητές / τριες των Εθνικών Ομάδων της ΚΟΕ, σε συνεργασία ΕΟΚΑΝ και Ομοσπονδίας, πραγματοποιείται διαδικτυακά την ερχόμενη Κυριακή (4 Δεκεμβρίου, 12.00).

Συντονιστής του Σεμιναρίου είναι ο Υπεύθυνος Εκπαίδευσης του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ), Χρήστος Παπούλιας, ενώ πρόγραμμα περιλαμβάνει:

*12.00 Χαιρετισμό Διοικητή ΕΟΚΑΝ, Δρ. Γρηγόρη Λέων

*12.05 Χαιρετισμό Εκπροσώπου ΚΟΕ

*12.10 Εισήγηση με θέμα: «Το φαινόμενο του Ντόπινγκ και η καταπολέμηση του» (Χρίστος Χριστόπουλος, υπεύθυνος Νομικής Υποστήριξης ΕΟΚΑΝ)

*12.25 Εισήγηση με θέμα: «Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των αθλητών. Πειθαρχικές – ποινικές κυρώσεις», (Χρίστος Χριστόπουλος)

*12.45 Εισήγηση με θέμα: «Η διαδικασία της δειγματοληψίας», (Γιώργος Γάλλος, δειγματολήπτης ΕΟΚΑΝ)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν το Σεμινάριο link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzIyOTk5OTQtOTllZi00ZjM2LTg2NTgtYjQ5MmNjYjhkMjcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224d4204c4-2f8c-4e56-9889-4c2d65a49800%22%2c%22Oid%22%3a%226bb99d59-992e-4b17-a41a-1aea5919a97a%22%7d

Πηγή: koe.org.gr

You may also like

Retina Logo Mobile Aquafeed24

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

© AQF24 MEDIA