Αύριο η Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΥ!

by Aquafeed 24

Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Απριλίου κάλεσε  επίσημα ξανά τα μέλη του ο Σύνδεσμος Ελλήνων Αθλητών Υδατοσφαίρισης.

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται τα μέλη του Σωματείου με την
επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΡΙΣΗΣ» και διακριτικό
τίτλο «ΣΕΑΥ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίστηκε από το Διοικητικό
Συμβούλιο του Συνδέσμου και θα πραγματοποιηθεί την 02/04/2023, ημέρα Κυριακή και
ώρα 12 μ.μ. στο χώρο εκδηλώσεων στο 2ο όροφο του κτηρίου της Ελληνικής Ολυμπιακής
Επιτροπής που βρίσκεται επί της Λεωφ. Δημητρίου Βικέλα 52, 152 33 στο Χαλάνδρι
προκειμένου να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση αθλητών σχετικά με την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής
Ακεραιότητας (Ε.Π.ΑΘΛΑ.)
2. Ενημέρωση αθλητών για τη συνεργασία του Συνδέσμου με την Κ.Ο.Ε και
ασφαλιστική εταιρεία μέσω του εκπροσώπου αυτής κυρίου Νίκου Γογγάκη,
για την ασφάλιση όλων των αθλητών/αθλητριών των κατηγοριών Α1 και Α2
3. Τροποποίηση Καταστατικού – αλλαγή έδρας
4. Έκθεση πεπραγμένων (Απολογισμός) του Δ.Σ. Έτων 2021-2022
5. Έκθεση του Ταμία περί των εσόδων και εξόδων για το λήξαν διαχειριστικό
Έτος 2021-2022 και Προϋπολογισμός Έτους 2022-2023
6. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
7. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την προηγούμενη
χρήση
8. Διάφορα

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης
απαρτίας για την διεξαγωγή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η 1η
Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, στη μια
(13:00) μ.μ., στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης,
χωρίς την δημοσίευση νέας, ειδικής για τον σκοπό αυτό πρόσκλησης.

You may also like

Retina Logo Mobile Aquafeed24

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

© AQF24 MEDIA