Αυτές είναι! Σας ευχαριστούμε! Δεύτερες στον κόσμο!

Σταματοπούλου, Πλευρίτου Ελ., Χυδηριώτη, Ελευθεριάδου, Πλευρίτου Β., Ξενάκη, Πρωτοπαπά, Πάτρα, Μιχαηλίδου, Μυριοκεφαλιτάκη, Σελετοπούλου, Μαυρωτά, Δουρέκα.

Προπονητής ο Στέφανος Λέανδρος, βοηθός του ο Άγγελος Γαρελίδης και team manager ο Γιώργος Μορφέσης.