283.000 ευρώ για Ηλεκτρονικό Σύστημα Χρονομέτρησης στο “Ιωνικό”

by Aquafeed 24

Στην περεταίρω αναβάθμιση του Ιωνικού Κολυμβητηρίου, με την τοποθέτηση σύγχρονων μέσων, απαραίτητων για τη λειτουργία των κολυμβητηρίων του σήμερα, που συνδράμουν στην διεξαγωγή,  ακόμη και διεθνής εμβέλειας αγώνων, θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα ο Δήμος Χίου.

Εκτός του προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης, από το οποίο αναμένει απάντηση, σήμερα εκδόθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης η πράξη ένταξης στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της πρότασής του Δήμου για προμήθεια αγωνιστικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και ηλεκτρονικού συστήματος χρονομέτρησης, έργο προϋπολογισμού 283.000 ευρώ.

«Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα της αναβάθμισης που πρέπει να γίνει στο Ιωνικό Κολυμβητήριο», ανέφερε στο Ράδιο «Α» ο Δήμαρχος Χίου, Μανώλης Βουρνούς.

Η προμήθεια του αγωνιστικού εξοπλισμού θα αποτελείται από 20 αγωνιστικούς βατήρες νέας τεχνολογίας με ηλεκτρονική αναγνώριση εσφαλμένης εκκίνησης,  20 υποδομές στήριξης βατήρων ανοξείδωτης κατασκευής και 10 συστήματα εκκίνησης υπτίου.

Ο ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Χρονομέτρησης Κολύμβησης θα αναβαθμιστεί με ηλεκτρονικό χρονόμετρο κολύμβησης, ηχητικό σύστημα εκκίνησης, 22 ηλεκτρονικές πλάκες αφής, καλωδιώσεις σύνδεσης περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικής χρονομέτρησης με το χρονόμετρο κολύμβησης και τέσσερα χρονόμετρα ένδειξης υπολειπόμενου χρόνου επίθεσης, 2 καρότσια μεταφοράς πλακών αφής και έγχρωμο ηλεκτρονικό πίνακα αποτελεσμάτων με την απαραίτητη υποδομή στήριξης του.

You may also like

Leave a Comment

Retina Logo Mobile Aquafeed24

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

© AQF24 MEDIA