Την Άννα Ντουντουνάκη τίμησε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε μια λαμπερή εκδήλωση που έλαβε χώρα την Παρασκευή 27/10 στην Αθήνα. Στη διεθνή κολυμβήτρια, δικηγόρο (LLM) υποψήφια διδάκτωρ νομικής και τεταρτοέτη φοιτήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα από το Πρύτανη κ. Δημήτρη Μπουράντωνη για τις κορυφαίες επιστημονικές και αθλητικές διακρίσεις!

Ήταν παρόντες οι Αντιπρυτάνεις κ. Κων/νος Δράκος, Γεώργιος Λεκάκος, Βασίλειος Βασδέκης, Βασίλειος Παπαδάκης, κοσμήτορες και πολλοί καθηγητές του Πανεπιστημίου.