Στα πλαίσια της προσπάθειας που κάνει το #AQF24 να βοηθάει τη λειτουργία του ελληνικού υγρού στίβου, πραγματοποιήσαμε ένα ρεπορτάζ σχετικά με την ομαλή διεξαγωγή των προπονήσεων των αθλητών στα κολυμβητήρια της επαρχίας.

Όπως γνωρίζουμε, η χώρα μας περνά μία βαθιά οικονομική κρίση της οποίας τα απόνερα επηρεάζουν όλες τις πτυχές της ζωής μας. Μία από αυτές είναι και ο αθλητισμός. Οι αθλητές έχουν όλο το χρόνο την ανάγκη της παροχής εγκαταστάσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις. Από όσα προκύπτουν από τις πληροφορίες που συλλέξαμε σε πολλά κολυμβητήρια της χώρας αυτό δε θα είναι δυνατό το χειμώνα.

Τα κολυμβητήρια χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους θέρμανσης προκειμένου να υπάρχουν οι κατάλληλες θερμοκρασίες στο νερό της πισίνας έτσι να ώστε να μην είναι οι συνθήκες προπόνησης δυσχερείς για τους συμμετέχοντες. Η επικρατέστερη είναι το πετρέλαιο, ωστόσο υπάρχουν οι κατηγορίες του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης.  Τα κολυμβητήρια τα οποία με τις διατάξεις του ν.2836/2000 προμηθεύονταν πετρέλαιο θέρμανσης για τη θέρμανση του νερού χρήσης και του νερού των κολυμβητικών τους δεξαμενών πρέπει από 15/10/2012 να χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης για τις εν λόγω χρήσεις. Σε περίπτωση που διαθέτουν ξεχωριστό λέβητα για τη θέρμανση των χώρων τους ευνόητο είναι ότι μπορούν να χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης για το σκοπό αυτό. Όταν όμως λειτουργεί κοινός λέβητας τόσο για τη θέρμανση των χώρων όσο και για τις λοιπές χρήσεις (θέρμανση νερού σε ντους και πισίνες) χρησιμοποιείται αποκλειστικά πετρέλαιο κίνησης.

Κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή απόσπασμα τροπολογίας-προσθήκης που κατατέθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2012 στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου -Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.3986/2011 και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» γνωρίζοντάς σας τα ακόλουθα επί της παραγράφου 1:

  1. Με την υποπαράγραφο στ’, καταργείται η παρ. 5 του άρθρου 22, του ν.2836/2000 (ΦΕΚ 168/Α’), λόγω εφαρμογής της πλήρους εξομοίωσης των συντελεστών ΕΦΚ πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, με την οποία παρέχονταν η δυνατότητα χρήσης πετρελαίου θέρμανσης για τη θέρμανση του νερού χρήσης και του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι όταν οι Δήμοι δέσμευσαν τα χρήματα τους στους διαγωνισμούς, η τιμή του πετρελαίου κίνησης ήταν στο 1,2 – 1,4 ευρώ το λίτρο ενώ την παρούσα στιγμή οι τιμές κυμαίνονται κοντά στα 2 ευρώ. Οι Δήμοι δεσμεύουν συγκεκριμένα ποσά για την αγορά πετρελαίου, μία σεζόν πριν. Δηλαδή για την περσινή σεζόν η συμφωνία έγινε πρόπερσι. Ωστόσο η ραγδαία αλλαγή στις τιμές, αναδιαμορφώνει τα δεδομένα και αυτόματα σημαίνει πως τα κολυμβητήρια θα έχουν μικρότερη διαθέσιμη ποσότητα πετρελαίου. Μία πιθανή λύση ίσως να ήταν να επιτραπεί η χρήση πετρελαίου θέρμανσης του οποίου η τιμή κυμαίνεται σε χαμηλότερα επίπεδα απ’ ότι το κίνησης.

Ευχή όλων είναι να βρεθεί λύση για το συγκεκριμένο ζήτημα έτσι ώστε να μην χρειαστεί να κλείσουν κολυμβητήρια κατά τη διάρκεια του χειμώνα ή να μην μείνουν ανοικτά υπό αντίξοες συνθήκες.

Facebook Comments