Οκτώ σημαντικοί Κανονισμοί για έγκριση στη Γενική Συνέλευση της ΚΟΕ

by Aquafeed 24

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΚΟΕ, που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 19 Μαρτίου, με βάση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της.

Εκτός του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού, για το 2021, περιλαμβάνεται η συζήτηση και έγκριση πολλών Κανονισμών που αφορούν το σύνολο των αθλημάτων της Ομοσπονδίας και ειδικότερα:

*Κανονισμός Κριτών Καλλιτεχνικής κολύμβησης

*Κανονισμός Κριτών Καταδύσεων

*Κανονισμός Κριτών Κολύμβησης και Μεγάλων Αποστάσεων (OW)

*Κανονισμός Κριτών Τεχνικής κολύμβησης

*Κανονισμός Οργάνωσης Διεξαγωγής Αγώνων Κολύμβησης και Μεγάλων Αποστάσεων (OW)

*Κανονισμός Οργάνωσης Διεξαγωγής Αγώνων Καταδύσεων

*Κανονισμός Οργάνωσης Διεξαγωγής Αγώνων Τεχνικής κολύμβησης

*Κανονισμός Οργάνωσης Διεξαγωγής Αγώνων Καλλιτεχνικής κολύμβησης

Οι 8 Κανονισμοί, τα πρακτικά της προηγούμενης ΓΣ, η πρόκληση για τη σύγκληση της ΓΣ και το διευκρινιστικό της έγγραφο ΕΔΩ

You may also like

Retina Logo Mobile Aquafeed24

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

© AQF24 MEDIA