Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τη θωράκιση του θεσμικού πλαισίου του αθλητισμού και θα περάσει από διαβούλευση, με το άρθρο 24 να δίνει μια ξεχωριστή είδηση στον πολύπαθο χώρο του Υγρού Στίβου και αφορά τα καύσιμα των κολυμβητηρίων.

Ύστερα από ενέργειες που έγιναν πέραν της πολιτικής εξουσίας, από ανθρώπους που γνωρίζουν, έχουν άποψη και κυρίως αγάπη για τον Υγρό Στίβο, στο νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού συμπεριλήφθηκε το άρθρο 24 κατά το οποίο ορίζονται τα εξής:

Άρθρο 24
Θέρμανση κολυμβητικών δεξαμενών
Κατά παρέκκλιση της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 73 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄265), οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, επιτρέπεται να χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης για τη θέρμανση του νερού χρήσης και του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών τους.


Τα κολυμβητήρια χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους θέρμανσης προκειμένου να υπάρχουν οι κατάλληλες θερμοκρασίες στο νερό της πισίνας έτσι να ώστε να μην είναι οι συνθήκες προπόνησης δυσχερείς για τους συμμετέχοντες. Η επικρατέστερη είναι το πετρέλαιο, ωστόσο υπάρχουν οι κατηγορίες του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης.  Τα κολυμβητήρια τα οποία με τις διατάξεις του ν.2836/2000 προμηθεύονταν πετρέλαιο θέρμανσης για τη θέρμανση του νερού χρήσης και του νερού των κολυμβητικών τους δεξαμενών έπρεπε από 15/10/2012 να χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης για τις εν λόγω χρήσεις. Σε περίπτωση που διαθέτουν ξεχωριστό λέβητα για τη θέρμανση των χώρων τους ευνόητο είναι ότι μπορούν να χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης για το σκοπό αυτό. Όταν όμως λειτουργεί κοινός λέβητας τόσο για τη θέρμανση των χώρων όσο και για τις λοιπές χρήσεις (θέρμανση νερού σε ντους και πισίνες) χρησιμοποιείται αποκλειστικά πετρέλαιο κίνησης.

Με την ενεργειακή κρίση στα κολυμβητήρια να έχει υπολογιστεί σωστά νωρίτερα το περασμένο έτος και τις τιμές των καυσίμων να έχουν ξεφύγει παρατηρούμε ότι πλέον αυτή βρίσκεται στο αποκορύφωμα και οι εγκαταστάσεις δεν λειτουργούν ομαλά. Το νέο σχέδιο νόμου που περιλαμβάνει το άρθρο 24 πράγματι θα δώσει οικονομική «ανάσα» στα κολυμβητήρια μελλοντικά, ωστόσο υπάρχουν δεδομένα τα οποία κακώς δεν έχουν μπει υπό συζήτηση και ευελπιστούμε να τοποθετηθούν στη διαβούλευση, προκειμένου να διευκολυνθεί μια ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση που επικρατεί στις ελληνικές πισίνες.

Με τη συγκεκριμένη διατύπωση της ρύθμισης μέσω του άρθρου 24, θα προκληθεί άμεσα μεγάλο πρόβλημα με τους διαγωνισμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη και στις υπάρχουσες συμβάσεις προμήθειας πετρελαίου. Πολλοί Δήμοι ή Οργανισμοί έχουν σε εξέλιξη διαγωνισμούς υπερετήσιους (διετείς) όπου το πετρέλαιο αναγράφεται ως «κίνησης» βάσει των όσων ισχύουν μέχρι σήμερα. Είναι πρακτικά αδύνατο να ακυρωθούν και να επαναληφθούν, όμως το πρόβλημα υφίσταται αυτή τη στιγμή, τώρα, αποτελώντας τροχοπέδη στην ομαλή λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών. Επίσης, οι ενεργείς συμβάσεις προμήθειας πετρελαίου κίνησης δεν είναι δυνατό να ακυρωθούν ή να μην εκτελεστούν.

Πρέπει και είναι απαραίτητο να προστεθεί πρόβλεψη – διατύπωση, που θα λύσει το πρόβλημα καθότι σε κάποιους Δήμους ο επόμενος διαγωνισμός θα γίνει σε ένα ή δύο έτη! Αυτό είναι άδικο για τους Δήμους που έχουν ήδη συμβάσεις για πετρέλαιο κίνησης…

Οφείλει η διάταξη να έχει εφαρμογή και στις περιπτώσεις ενεργών συμβάσεων προμήθειας πετρελαίου κίνησης καθώς και στις περιπτώσεις διαγωνισμών σε εξέλιξη ή διαγωνισμών που έχουν ολοκληρωθεί αλλά δεν έχουν συμβασιοποιηθεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπου αναφέρεται προμήθεια πετρελαίου κίνησης θα πρέπει να επιτρέπεται η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, καθώς, όπως αντιλαμβάνεστε, η οικονομική ελάφρυνση θα είναι τεράστια και οι εγκαταστάσεις θα λειτουργήσουν απρόσκοπτα και τώρα και μελλοντικά.