Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΟΕ, η νέα Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ) στην υδατοσφαίριση, συγκροτήθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: ΣΚΑΛΟΧΩΡΊΤΗΣ Μιχάλης

Μέλη: ΚΟΥΡΕΤΑΣ Μιχάλης, ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ Χρήστος