Το ετήσιο συνέδριο της LEN, το οποίο φέτος πραγματοποιήθηκε στο Φουνσάλ της Μαδέιρα, ενέκρινε την πρόταση για την αλλαγή του ονόματος της LEN σε European Aquatics και τη δημιουργία μιας ανεξάρτητη αρχή ακεραιότητας. Το ευρωπαϊκό διοικητικό όργανο με το όνομα European Aquatics, ακολουθεί την «κοινή γραμμή» της World Aquatics, World Athletics και European Athletics με το επόμενο Congress της ομοσπονδίας να έχει ήδη προγραμματιστεί στην Αθήνα (27 Ιανουαρίου 2024).

Το τακτικό συνέδριο της LEN – το τελευταίο με αυτό το όνομα – ενέκρινε αρχικά την έκθεση δραστηριοτήτων που παρουσίασε ο πρόεδρος της LEN, Antonio Silva. Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία θα μπορούσε να ανατρέξει σε μια μάλλον πολυάσχολη χρονιά, κατά την οποία έγιναν βήματα προς την αρχή ακεραιότητας, διοργανώθηκε ένα διαδικτυακό σεμινάριο για την εξοικονόμηση ενέργειας όταν η κρίση των τιμών της ενέργειας έπληξε την Ευρώπη τον περασμένο χειμώνα, δημιουργήθηκε η Επιτροπή Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης, διοργανώθηκε μια σειρά από LEN Coaching Clinics, θεσπίστηκε ένα σύστημα διαπίστευσης για τα εγκεκριμένα από τη ευρωπαϊκή ομοσπονδία κέντρα κατάρτισης, καθώς και μια νέα στρατηγική ανάπτυξης για την υδατοσφαίριση. Επιπλέον, εγκαινιάστηκε το νέο σύστημα κατάταξης εθνών και συλλόγων (Ranking).

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος Silva, το Προεδρείο, η Εκτελεστική Επιτροπή και το Γραφείο της LEN συνεδρίαζαν τακτικά και όλα τα θέματα και οι αποφάσεις κοινοποιήθηκαν στις ομοσπονδίες μέλη, ώστε να τηρηθούν οι υποσχέσεις για πλήρη διαφάνεια. «Όταν εξελέγη αυτό το Προεδρείο, θέσαμε 24 στρατηγικούς στόχους στο σχέδιο δράσης μας – οι 12 από αυτούς έχουν επιτευχθεί, και βρισκόμαστε καθ’ οδόν για την επίτευξη και των άλλων δώδεκα, ενώ θέτουμε και νέες προτεραιότητες», ανέφερε στην παρουσίασή του.

Στις καινοτομίες της LEN είδαμε για πρώτη φορά διοργάνωση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης U23 στο Δουβλίνο, ενώ δημιουργήθηκε ένα νέο φορμάτ για την κατηγορία Masters και την συμμετοχή της σε διοργανώσεις στην 25άρα, ώστε να διεξαχθεί και το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα αργότερα τον Νοέμβριο (επίσης στη Μαδέιρα, όπου πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο).

«Προχωρήσαμε σε νέες συνεργασίες, όπως αυτή με την Gloria Sports Arena. Υποστηρίξαμε το ετήσιο συνέδριο της EPSI για την ευρωπαϊκή αθλητική καινοτομία, συνεργαστήκαμε με κυβερνήσεις και ομοσπονδίες για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας Learn-to-Swim, και μέσα σε λίγες εβδομάδες θα διοργανώσουμε ένα πανευρωπαϊκό συνέδριο LTS, όπου θέλουμε να καθιερώσουμε ένα ευρωπαϊκό πρότυπο επάρκειας στο νερό και την κολύμβηση», δήλωσε ο πρόεδρος της LEN. Πρόσθεσε επίσης ότι νέες συμφωνίες για τα συστήματα χρονομέτρησης και βαθμολόγησης έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ, ενώ έχει επίσης διασφαλιστεί το μέλλον της υδατοσφαίρισης στις ηπειρωτικές διοργανώσεις πολλαπλών αθλημάτων.

Ο οικονομικός απολογισμός αποκάλυψε ότι η οικονομική κατάσταση της LEN είναι σε ιδιαίτερα καλό επίπεδο. Το 2022 παρήγαγε ακόμη και ένα μικρό πλεόνασμα, ενώ τα χρηματικά έπαθλα που προσφέρονται στους αθλητές και η οικονομική συνεισφορά που διατίθεται στις ομοσπονδίες μέλη αυξήθηκαν κατά 20% σε σύγκριση με το τελευταίο συγκρίσιμο έτος 2018 (όταν οι δύο μεγαλύτερες διοργανώσεις της LEN πραγματοποιήθηκαν επίσης το καλοκαίρι). Όπως ενημέρωσε τους αντιπροσώπους η ταμίας Andida Bouma, το συνολικό ποσό των χρηματικών επάθλων και της στήριξης των ομοσπονδιών ανήλθε σε 1,7 εκατομμύρια, συμπεριλαμβανομένης μιας έκτακτης συνεισφοράς ύψους 124.000 ευρώ για τους Ουκρανούς αθλητές. Παρόλα αυτά, τα αποθεματικά της LEN δεν μειώθηκαν καθόλου. Η Bouma πρόσθεσε ότι η Deloitte ως ελεγκτής της LEN, εξέδωσε καθαρή (χωρίς επιφύλαξη) γνώμη ελέγχου όσον αφορά το οικονομικό έτος 2022.

Ακόμη, ο Γενικός Γραμματέας Noam Zwi παρουσίασε προτάσεις για την τροποποίηση διαφόρων τμημάτων του καταστατικού της LEN. Το Συνέδριο συμφώνησε να αλλάξει το όνομα της LEN σε European Aquatics (μετά από παρόμοια αλλαγή του ονόματος από τη FINA, το παγκόσμιο διοικητικό όργανο, σε World Aquatics). Τα επόμενα χρόνια πρόκειται να εκλεγεί ένα πιο ισορροπημένο προεδρείο μεταξύ των δύο φύλων, και ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί αρχικά με τον ορισμό των πέντε εκπροσώπων των ηπείρων στο Παγκόσμιο Γραφείο Aquatics.

Θα δημιουργηθεί μια νέα και πλήρως ανεξάρτητη αρχή ακεραιότητας για να εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη της ομοσπονδίας και η δέσμευση της European Aquatics να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία αυτής της ακεραιότητας.

Η ανεξάρτητη αυτή αρχή, ορίζεται να καταπολεμά όλες τις μορφές διαφθοράς και ηθικών παραπτωμάτων, να διερευνά δόλιες συμπεριφορές και να εντοπίζει όλες τις μορφές παραπτωμάτων και μη συμμόρφωσης με το παρόν Καταστατικό ή/και τους Κανόνες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Υγρού Στίβου, ώστε να διασφαλίζεται η εμπιστοσύνη όλων των Ευρωπαίων αθλητών που αφιερώνουν τη ζωή τους για να επιτύχουν τους αθλητικούς τους στόχους.

Η αρχή θα έχει επίσης, την δικαιοδοσία να διερευνά και να ασκεί δίωξη για πιθανές παραβάσεις, αλλά το κύριο καθήκον της θα είναι ο χειρισμός όλων των θεμάτων ακεραιότητας και η εκπαίδευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων εντός του Ευρωπαϊκού Υγρού Στίβου σχετικά με τις υποχρεώσεις τους βάσει αυτού, όπως και η παρακολούθηση της συμμόρφωσής τους με τις εν λόγω υποχρεώσεις. Ένας νέος Κώδικας Ακεραιότητας, που ευθυγραμμίζεται με το ίδιο έγγραφο που εισήγαγε η World Aquatics, παρουσιάστηκε επίσης από το μέλος του Προεδρείου Pia Johansen και έτυχε σταθερής υποστήριξης από το βήμα.

Επιπλέον, ο πρώτος αντιπρόεδρος της LEN, Josip Varvodic, παρουσίασε τις απαραίτητες αλλαγές σε διάφορες θέσεις-κλειδιά μέσα στο Προεδρείο της LEN μετά από μερικές παραιτήσεις. Το Συνέδριο ενέκρινε τις αποφάσεις που είχαν διορίσει τον Andida Bouma ως Ταμία της EA (προηγουμένως Γενικό Γραμματέα), τον Noam Zwi ως Γενικό Γραμματέα της EA (προηγουμένως Αντιπρόεδρο), τον Arno Pajek ως Αντιπρόεδρο (προηγουμένως μέλος του Προεδρείου) και επιβεβαίωσε τον Norbert Madaras ως νέο Μέλος του Προεδρείου.

Τέλος, ο αντιπρόεδρος Christer Magnusson παρουσίασε με την σειρά του μια σύντομη επισκόπηση των αλλαγών στους Γενικούς Κανονισμούς (φιλοξενίας) διοργανώσεων που τροποποιήθηκαν από το Προεδρείο. Οι ομοσπονδίες-μέλη ενημερώθηκαν επίσης για τα στάδια μιας πλήρως διαφανούς διαδικασίας υποβολής προσφορών για διοργανώσεις, η οποία επέτρεψε στη LEN/EA να ακολουθήσει το χρονοδιάγραμμα που είχε συμφωνηθεί προηγουμένως και να ανακοινώσει το σχεδόν πλήρες ημερολόγιο της LEN για τη σεζόν 2024. Η διαδικασία θα είναι παρόμοια για το 2025 και το 2026 με την προοπτική να διαμορφωθεί ένα μακροπρόθεσμο ημερολόγιο που θα βοηθήσει τις ομοσπονδίες να προγραμματιστούν αποτελεσματικότερα στο μέλλον.